ИЗВЕШТАЈ СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће града Сомбора је одржало је осму седницу којом је председавао градоначелник Антонио Ратковић, a на дневном реду су биле 34 тачаке.

Између осталог, на седници су усвојени извештаји о раду градских јавних комуналних предузећа за 2019. годину, а дата им је и сагласност на друге измене и допуне програма пословања за 2020. годину. Усвојен је и предлог Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о уређењу града, као и предлог одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора, што ће се наћи пред одборницима на наредној седници Скупштине.

Чланови Градског већа на 8. седници одобрили су и набавку пакета корисницима новчане социјалне помоћи са двоје или више деце која похађају обавезни припремни предшколски програм, или су ученици основне школе.

Оставите одговор