ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

На дневном реду 44. седнице Градског већа града Сомбора било је 13 тачака.

Између осталог, чланови Градског већа прихватили су предлог за расподелу средстава по Јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница на територији Града Сомбора за 2021. годину. Према овом предлогу, Град Сомбор ће финансијски подржати пројекте 18 удружења која негују идентитет националних заједница, за шта је у градском буџету издвојено укупно 2.000.000,00 динара.

Градско веће града Сомбора је на седници прихватило понуде ЈКП „Зеленило“ за радове на изградњи трим стазе у Алекса Шантићу који ће коштати 998.400,00 динара са ПДВ-ом и за део радова на уређењу јавне површине испред продавнице „Сунце у Бачком Брегу вредних 600.000 динара са ПДВ-ом, као и понуду ЈКП „Простор“ за радове на уређењу фасаде на згради Дома културе у Стапару за шта је издвојено 1.199.261,09 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Реализацију ових пројеката изабрали су грађани у оквиру партиципативног буџетирања за 2021. годину.

Градско веће је донело закључак којим се одобрава преусмеравање осам милиона динара из буџета града која су предвиђена за текуће поправке и одржавања, односно три милиона са ставки одржавања фасада и пет милиона предвиђених за одржавање зграда Месних заједница на одржавање објеката у власништву града Сомбора.

На истој седници одобрено је преусмеравање шест милиона динара са ставке Партерно уређење атријума „Жупаније“ на новоотворену ставку Инвестиционо одржавање објекта „Агросавеза“.