ИЗВЕШТАЈ СА 38. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 38. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градског веће је на 38. седници разматрало дневни ред који је имао тринаест тачака. Већници су утврдили предлоге решења о давању сагласности на статуте Културног центра „Лаза Костић“, Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ и Народног позоришта Сомбор, о чему ће одлучивати одборници на некој од наредних седница Скупштине града.

Градско веће града Сомбора je на 38. седници дало сагласност Основној школи „Киш Ференц“ из Телечке за санацију фискултурне сале, како би школа могла да конкурише за средства која додељује Покрајинска влада.