ИЗВЕШТАЈ СА 198. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА
ИЗВЕШТАЈ СА 198. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

Градско веће града Сомбора одржало је 198. седницу, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, а чланови Градског већа одлучивали су о 31. тачки дневног реда. Између осталог, усвојени су предози мера у циљу заштите ветрозаштитних појасева на територији града Сомбора, текст Конкурса за суфинансирање програма у области спорта у 2020. години, као и понуда ЈКП „Зеленило“ Сомбор на пословима постављања, уградње и набавке нове опреме за скејт парк.

Како би се очувао и обновио ветрозаштитни појас на територији града Сомбора, а самим тим и умањила индиректна штета на околном пољопривредном земљишту која би се огледала у смањењу квалитета земљишта као и у смањењу приноса услед исушивања земљишта у наредном периоду, град Сомбор ће спроводити додатне мере заштите.

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине ће са овлашћеном геометарском кућом убрзати поступак снимања ветрозаштитних појасева на терену, а пооштриће се и контрола над стањем ветрозаштитних појасева. Уклањање појединачних сувих стабала, сечење растиња које је изашло изван граница ветрозаштитног појаса и узурпирало пољопривредно земљиште, као и сакупљање опалог грања и орезивање, те њихово одношење, уколико ово грање угрожава саобраћај и онемогућава обрађивање суседних парцела у ветрозаштитним појасевима на територији Града Сомбора, дозвољено је само уз сагласност стручних лициа Шумског газдинства „Сомбор“, којима се треба обратити због жигосања дрвета и издавања потребне документације.

Оставите одговор