ИЗВЕШТАЈ СА 197. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 197. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

У среду, 4. марта, одржана је 197. седница Градског већа града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић.

Чланови Градског већа одлучивали су о 36 тачака дневног реда. Између осталог, усвојени су Предлог одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора, који ће се наћи пред одборницима Скупштине града на некој од наредних седница, Извештај о раду интерресорне комисије за 2019. годину, Извештај о реализованим пројектима програма за децу у 2019. години, Извештај о реализацији пројеката у оквиру Локалног акционог плана за младе у 2019. години, Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима за пројекте, програме и манифестације у култури у 2019. години, као и Предлог јавног конкурса Града Сомбора и Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима.

Кроз Јавни конкурс Града Сомбора и Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор предвиђено је да се за спровођење јавног рада ангажује 26 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор без обзира на дужину чекања посла, а приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће категорије теже запошљивих лица са пребивалиштем у сеоским подручјима са територије града Сомбора. За спровођење наведене мере активне политике запошљавања издвојена су средства у износу од 9.400.000,00 динара из буџета града.

Оставите одговор