ИЗВЕШТАЈ СА 195. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 195. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће града Сомбора је на 195. седници усвојило Извештај о раду градоначелнице и градског већа града Сомбора за 2019. годину као и извештај о раду Градске управе Града Сомбора за 2019. годину. Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и начелница Градске управе Хелена Роксандић Мусулин презентоваће ове извештаје и одборницима Скупштине града Сомбора на наредној седници. Чланови већа дали су сагласност на прве измене и допуне програма пословања Јавних предузећа Чистоћа, Енергана, Паркинг сервис Сомбор, Простор, Водоканал, Водовод Бездан, Зеленило као и на предлог одлуке о окончању поступка ликвидације установе културе Галерија „Стојков“.

На 195. Седници чланови Градског дали су сагласност и на прве измене и допуне Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор као и на предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Чистоћа“. О свим овим тачкама али и о другим питањима изјасниће се и одборници на наредној седници Скупштине Града Сомбора. Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Оставите одговор