ИЗМЕЊЕНО РАДНО ВРЕМЕ СОМБОРСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ИЗМЕЊЕНО РАДНО ВРЕМЕ СОМБОРСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад Сомбор издао је саопштење о измени у раду, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања и у циљу превенције локалног ширења корона вируса. Рад са странкама одвијаће се радним данима од 9,00 до 12,00 часова.

У наведеном периоду странке могу да поднесу захтев за остваривање права на услуге социјалне заштите:

новчану социјалну помоћ,
једнократну новчану помоћ,
услугу „помоћ у кући“,
народну кухињу,
да предају поднеске: жалбе, приговоре као и остале услуге социјалне и породично – правне заштите из делокруга рада установе.

Препоручујемо лицима старијим од 65 година да се придржавају наредбе Владе Републике Србије о неизласку из домова и зато Вас молимо, уколико имате потребе за услугама социјалне заштите да се обратите путем броја телефона 025/482–499 сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова.

Обавештавамо кориснике Центра за социјални рад Сомбор да је уведен и додатни број за информисање: 062/787–971.

Корисници интернета могу са интернет странице: www.csrsombor.org.rs под менијем „потребна документа“ да преузму обрасце захтева за остваривање права из области социјалне заштите која су у надлежности града Сомбора, попуне, и путем електронске поште доставе их на следеће адресе: lokalna.prava@csrsombor.org.rs као и на sombor.csr@minrzs.gov.rs .

Оставите одговор