ГУЖВЕ ПРЕД ШАЛТЕРИМА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СОМБОРУ – СВАКОГА ДАНА 120 ЗАХТЕВА
ГУЖВЕ ПРЕД ШАЛТЕРИМА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СОМБОРУ – СВАКОГА ДАНА 120 ЗАХТЕВА

Ове године у Сомбору током маја и јуна поднето 5.288 захтева за нове путне исправе и 2.804 захтева за личне карте ● У случају нестанка личне карте, од 1. јануара наредне године грађани неће морати да неважећи документ оглашавају у „Службеном гласнику Републике Србије“

Пред шалтерима Полицијске управе у Сомбору, али и по градовима широм Србије, већ више од месец дана стварају се огромне гужве. Грађани на подношење захтева за издавање личних докумената чекају сатима, иако је недавно уведено и електронско пријављивање за добијање термина и плаћање путем портала „Е-управа“. Разлога за овакву ситуацију је више, а свакако је један од њих што многи грађани не користе интернет, па самим тим немају могућност да се пријаве за термин и добију јединствену уплатницу за плаћање. С друге стране, сваке године је током летњих месеци повећано интересовање за издавање пасоша због годишњих одмора и одласка у иностранство, па су гужве неминовне. У Полицијској управи у Сомбору кажу да свакога дана грађани у просеку поднесу 120 захтева за издавање личних карти и пасоша, а буде уручено око 100 личних докумената.

  • Повећано интересовање одражава се и на бројке, па је тако у овој години у мају и јуну поднето 5.288 захтева за нове путне исправе и 2.804 захтева за личне карте, док је у истом периоду прошле године поднето 3.237 захтева за пасоше и 1.698 захтева за нове личне карте. Иначе, од јануара до јуна ове године поднето је 5.622 захтева за израду личних карата и 9.235 захтева за израду путних исправа, док је у истом периоду прошле године било 3.202 захтева за израду личних карата и 8.153 за израду путних исправа. Службеници Министарства унутрашњих послова користе све расположиве капацитете и улажу максималне напоре да изађу у сусрет свим грађанима и поред повећаног обима посла. Такође, подсећамо грађане на могућност заказивања термина електронским путем, преко портала „Е-управа”, а користимо прилику и да апелујемо на њих да благовремено изваде нова документа, пре почетка сезоне путовања – рекли су у ПУ Сомбор.

СПОРНО ПРЕБИВАЛИШТЕ

Законом о изменама и допунама Закона о личној карти прописано је да се у образац личне карте, између осталог, уноси податак о адреси пребивалишта, ако образац личне карте не садржи микроконтролер (чип). Ова допуна закона је предложена из разлога што је адреса пребивалишта грађана битан елемент на основу којег се одређује месна надлежност органа за поступање у свим управним пословима. Осим тога, ова измена значи да грађани неће смети да користе личну карту ако се промене њихови лични подаци, укључујући и адресу пребивалишта, а што доприноси бољој правној сигурности и онемогућава коришћење личне карте у коју су уписани подаци који не одговарају стварном стању.

  • Грађани који поседују важећу личну карту са чипом, као и до сада, нису у обавези да подносе захтев за издавање нове личне карте због промене адресе пребивалишта, већ ће им податак о новој адреси пребивалишта бити унет у чип важеће личне карте. Уколико поседују личну карту без чипа, код које је податак о адреси евидентиран и виљив на самом обрасцу личне карте, у случају промене податка о адреси пребивалишта у обавези су да поднесу захтев за издавање нове личне карте, при чему ће се нова адреса пребивалишта унети на сам образац личне карте, а што је случај и сада. Законом о путним исправама прописано је и које податке садржи пасош. Подаци уписани у путну исправу морају бити идентични са подацима у евиденцијама овог министарства, у конкретном случају о пребивалишту грађана. По члану 33. став 1. тачка 1. поменутог закона, лице је дужно да поднесе захтев за издавање новог пасоша, уколико је дошло до промене података уписаних у путну исправу – објаснили су у Министарству унутрашњих послова.

РОКОВИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕНЕ

Законски рок за издавање личне карте је 15 дана од дана подношења захтева, док се у хитним случајевима (лечење, болест, смрт члана уже породице и сл.) лична карта издаје и у краћем року. За издавање овог личног документа плаћа се накнада у износу од 1.154,80 динара. Законски рок за издавање пасоша је 30 дана од дана подношења захтева, али у пракси је ситуација другачија, односно овај рок је знатно краћи и креће се од 7 до 10 дана. Изузетно, у хитним случајевима (лечење у иностранству, смртног случаја или тешке болести ужег члана породице, неодложан службени пут…), када странка приложи доказ хитности, пасош се издаје у року од 48 сати од тренутка подношења захтева. Такође, у складу са Законом о путним исправама и Уредбом о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге, постоји могућност израде пасоша по приоритету у року од 48 сати од тренутка подношења захтева, без приложеног доказа који потврђују разлоге хитности, и за ову услугу се плаћа такса у износу од 5.000 динара, уз основну накнаду у износу од 3.600 динара.

БЕЗ ОГЛАШАВАЊА ОД 1. ЈАНУАРА

У случају нестанка личне карте, од 1. јануара наредне године грађани неће морати да нестанак оглашавају у „Службеном гласнику Републике Србије“ и да се излажу трошку плаћања накнаде за оглашавање, као што је сада случај. У Министарству унутрашњих послова објаснили су да ће је овај орган након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом, огласити неважећом и на званичној веб презентацији Министарства унутрашњих послова.

  • Овакав начин објављивања података о неважећој личној карти доприноси такође и бољој правној сигурности и повећању стања опште безбедности, јер ће свако овлашћено лице моћи да провери да ли је лична карта валидна, односно да ли је евентуално оглашена неважећом, у ком случају се лична карта не може користити и на основу ње се не могу остваривати права која грађанину не припадају – рекли су у Министарству унутрашњих послова.

ДОВОЉНА САГЛАСНОСТ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА

Законом о личној карти прописано је да ће се малолетном лицу старијем од 16 година лична карта издати и без сагласности другог родитеља. Ова измена уведена је из разлога што је држављанин старији од 16 година, који има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, дужан да има личну карту. Законска обавеза овог лица убудуће се неће условљавати сагласношћу другог родитеља који врши родитељско право, а који често није могао да дâ сагласност због боравка у иностранству или недоступности, већ ће захтев подносити један родитељ који врши родитељско право, као законски заступник, а који ће истовремено потврдити и идентитет свог малолетног детета. На овај начин је олакшана процедура издавања личне карте за малолетно лице старије од 16 година.

ЈЕДИНСТВЕНЕ УПЛАТНИЦЕ

Од 16. марта 2021. године грађани услуге везане за лична документа и друге услуге које пружа Министарство унутрашњих послова могу да плате електронски, преко портала „Е-управа”, услуга „Плати”, креирањем јединствене уплатнице. Грађанима је омогућено да то ураде и на шалтеру полицијских управа и полицијских станица, као и да са јединственом уплатницом коју су добили преко услуге „Плати“ плаћање обаве у банкама или поштама. Услуга „Плати“ доступна је на адреси https://plati.euprava.gov.rs/ и преко www.mup.gov.rs

М. Р.