ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Чланови Градског већа су на 51. седници усвојили предлог одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора.

Ценатар би у оквиру своје делатности требао да пружа услуге дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са телесним инвалидитетом, сметњама у развоју, односно интелектуалним тешкоћама и смештај у прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима. У надлежности центра би требале да буду и услуге лични пратилац детета, персонални асистент, помоћ у кући;, саветодавно-терапијске, социјално-едукативне услуге и услуге материјалне помоћи и подршке, социјално-здравствене услуге и друге услуге социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе.

Предлог ове одлуке наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града.