ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
  • Post category:Друштво

На дневном реду 59. седнице Градског већа града Сомбора било је дванаест тачака.

Градско веће је између осталог, прихватило Извештај о раду месних заједница на територији Града Сомбора за 2020. годину. Према Извештају, савети месних заједница су свој рад базирали на плановима и програмима рада, који су усвојени од стране савета сваке месне заједнице. Радили су у седницама које су одржаване по потреби, a у складу са динамиком планираних активности, као и када су то захтевале вандредне потребе грађана месне заједнице. Активности месних заједница највише су биле усмерене на прикупљање иницијатива грађана за решавање питања од заједничког интереса, њихово обједињавање и досатављање надлежним органима, надлежним предузећима и установама, организовање културно-уметничких активности грађана, сарадњу са удружењима грађана и невладиним организацијама када је реч о питањима која су од интереса за грађане, сарадњу са органима града, државним органима, јавним предузећима и установама.

На 59. седници Градско веће прихватило је и предлоге одлука о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавних комуналних предузећа „Водоканал“ Сомбор, „Водовод“ Бездан и „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор.

Предлози одлука о именовању директора, као и Извештај о раду месних заједница наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града.