ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГЕ ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА И ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГЕ ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА И ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА

Градско веће Града Сомбора одржало је 22. седницу којом је председавао градоначелник Антонио Ратковић, а на дневном реду су биле 22 тачке.

Градско веће је на 22. седници дало сагласност на предлог Одлуке о пијацама и предлог Одлуке о постављању киоска. Према предлогу Одлуке о пијацама уређују се услови и начин управљања пијацама и пружања услуга на њима, утврђују се врсте, назив и локације пијаца, начин обављања промета роба и вршења услуга на пијацама, одређују се врсте производа који се на њима могу продавати, радно време пијаца, као и права и обавезе даваоца и корисника услуга.

Одлуком о постављању киоска уређује се начин и услови за постављање објеката монтажно демонтажног типа за пружање шалтерске услуге, чија бруто површина не може прећи 10,5m2. Овакви објекти могу се постављати на локацијама које су утврђене Програмом о распореду локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска на територији Града Сомбора, а на приватним парцелама могу да се поставе само уз решења које доноси Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Градске управе града Сомбора.

Ови предлози одлука наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града.

Градско веће је на 22. седници усвојило и предлог Годишњег плана расписивања јавних конкурса који су од јавног интереса за град Сомбор у 2021. години.

Оставите одговор