ГРАДСКА УПРАВА ШАЉЕ ОПОМЕНЕ ПОРЕСКИМ ДУЖНИЦИМА! ОНИМА КОЈИ НЕ ИЗМИРЕ ДУГОВАЊА СЛЕДИ ПРИНУДНА НАПЛАТА
ГРАДСКА УПРАВА ШАЉЕ ОПОМЕНЕ ПОРЕСКИМ ДУЖНИЦИМА! ОНИМА КОЈИ НЕ ИЗМИРЕ ДУГОВАЊА СЛЕДИ ПРИНУДНА НАПЛАТА

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике да је приступило издавању опомена физичиким лицима и предузетницима чија су дуговања по основу локалних јавних прихода, које администрира ово Одељење, већа од 10.000 динара на дан издавања опомене.

Из локалне самоуправе позивају обвезнике да доспелу а неплаћену пореску обавезу уплате одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене на прописане уплатне рачуне јавних прихода. Уколико пореска обавеза не буде плаћена у остављеном року, или ако у том року не буде поднет захтев за одлагање плаћања пореског дуга, Одељење ће отпочети поступак принудне наплате доношењем решења о принудној наплати, стоји у допису Градске управе.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или путем телефона 025/468-149, 025/468-264, 025/468-147 и 025/468-158.

Оставите одговор