ГРАДСКА УПРАВА ПРОЦЕНИЛА ДА КВАДРАТ СТАНА У ЦЕНТРУ СОМБОРА ВРЕДИ 640 ЕВРА, КУЋЕ 420 А ЛОКАЛА 880 ЕВРА
ГРАДСКА УПРАВА ПРОЦЕНИЛА ДА КВАДРАТ СТАНА У ЦЕНТРУ СОМБОРА ВРЕДИ 640 ЕВРА, КУЋЕ 420 А ЛОКАЛА 880 ЕВРА

Градско веће је донело Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Града Сомбора за 2021. годину.

Просечне цене квадратног метра непокретности по зонама (најмање три промета одговарајућих непокретности) утврђене су на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, на територији Града Сомбора на основу уговора о купопродаји добијених од јавних бележника и других података којима ово Одељење располаже.

На територији града Сомбора одређено је седам зона за утврђивање пореза на имовину јединствено за насеља (град, село), према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Сомбора, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва А зона, прва Б зона, прва Ц зона, друга зона, трећа зона, четврта зона и пета зона. Према категоризацији, прва А зона одређена је као најопремљенија.

У табели су наведене просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији града Сомбора, према којима ће се утврђивати порез на имовину за 2021. годину. Према објављеним подацима, процењено је да квадрат стана у центру Сомбора вреди, 76.352 динара, квадрат куће у првој А зони 50.004 динара, а квадрат локала у градском језгру према проценама из Градске управе вреди 104.055 динара.

Оставите одговор