ГРАЂАНИ ИЗ УЛИЦЕ МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СВОЈИХ ОБЈЕКАТА НА КАНАЛИЗАЦИЈУ
ГРАЂАНИ ИЗ УЛИЦЕ МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СВОЈИХ ОБЈЕКАТА НА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора донело је Решење којим је издата употребна дозвола за канализацију употребљених вода у оквиру реона месне заједнице „Горња Варош“, односно у улици Мајора Гавриловића у Сомбору.

Јавно комунално предузеће „Водоканал“ је саопштило да заинтересовани потрошачи у улици Мајора Гавриловића од сада могу поднети захтев за прикључење на канализациону мрежу. Захтев се може предати у згради предузећа, на адреси Белог голуба број 5, а телефон за додатне информације је 025/464-233.