ГРАД ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ ДАЈЕ 30.000 ДИНАРА, А НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 60.000 ДИНАРА
ГРАД ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ ДАЈЕ 30.000 ДИНАРА, А НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 60.000 ДИНАРА

У складу са Одлуком о буџету града Сомбора за 2021. годину, донето је решење о одређивању износа права на родитељски додатак за прворођено дете и износ једнократне финансијске помоћ за незапослене породиље.

Овим решењем одобрено је да родитељски додатак за прворођено дете почев од 01. јануара 2021. године буде 30.000,00 динара нето. Право на родитељски додатак има мајка детета, под условом да она или отац детета имају пребивалиште на територији града Сомбора најмање 12 месеци пре рођења детета, да је један од родитеља држављанин Републике Србије и да непосредно брине о детету. Детаљније информације о остваривању права на родитељски додатак за прворођено дете доступне су ОВДЕ.

Решењем је дефинисано и да ће незапослене породиље са пребивалиштем на територији града Сомбора добијати једнократну финансијску помоћ од 60.000,00 динара. Детаљније информације о остваривању права на једнократну финансијску помоћ незапосленим породиљама доступне су ОВДЕ.

Оставите одговор