ГРАД СОМБОР ОБЈАВИО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ
ГРАД СОМБОР ОБЈАВИО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ

Град Сомбор објавио је Јавни конкурс за израду Локалног акционог плана за децу. На јавном конкурсу може да учествује удружење која има седиште на подручју Града Сомбора, које је регистровано у складу са Законом о удружењима, које је оправдало средства која су им у претходним годинама додељена из буџета Града по било ком основу, у чијем је статуту удружења недвосмислено наведен рад са децом, које има искуства у изради локалних политика и које има минимум 5 година искуства у креирању и реализацији програма и активности за децу.

За израду Локалног акционог плана за децу обезбеђена су средства у износу од 700.000,00 динара, од чега је 500.000,00 динара издвојено из буџета Града Сомбора, а 200.000,00 динара динара обезбеђено као подршка Програма „Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска Влада, а спроводи Представништво Helvetas Swiss Intercooperation.

Учесници Јавног конкурса могу поднети највише један предлог пројекта.

Више информација, потребну документацију и начин пријаве погледајте овде.

Оставите одговор