ГРАД РАСПИСАО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДВА ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА
ГРАД РАСПИСАО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДВА ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА

Локални антикорупцијски форум града Сомбора расписао је конкурс за избор два члана.

Услови за чланство које заинтересовано лице мора да испуњава су: да има место пребивалишта на територији града Сомбора; да није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију; да није функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције; да својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције; да није носилац неке функције у политичкој странци; да није носилац функције у институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници локалног/републичког буџета; и да није запослено у институцијама и/или предузећима, установама, институцијама и организацијама који су директни корисници локалног/републичког буџета.

Јавни конкурс за избор два члана Локалног антикорупцијског форума града Сомбора отворен је 6. марта 2020. године и траје наредних 15 дана.

Текст конкурса и начин пријаве можете да погледате овде.