ГРАД ПРИМА ПРЕДЛОГЕ ЗА ДОДЕЛУ „ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ“
ГРАД ПРИМА ПРЕДЛОГЕ ЗА ДОДЕЛУ „ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ“
  • Post category:Друштво

Поводом обележавања Дана ослобођења Сомбора од фашистичке окупације, 21. октобра, Град Сомбор ће и ове године доделити Октобарску награду појединцу, као признање за резултате у вишегодишњем раду од значаја за град.

Предлогe за доделу Октобарске награде могу поднети појединци, групе грађана и институције, односно правна и физичка лица са седиштем на територији Града Сомбора пријавом на јавни позив. Предлози се подносе Комисији у писаној форми са образложењем које садржи биографске податке о кандидату и резултате рада кандидата.

Образложени предлози у затвореним ковертама достављају се лично у Услужном центру Градске управе рада Сомбора, или путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора, Одељење за душтвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, Трг Цара Уроша 1, 25101 Сомбор, са назнаком „Предлог за Октобарску награду-не отварати“.

Пријављивање траје до 24. септембра 2021. године.

Више информација о Јавном позиву доступно је ОВДЕ.