ГРАД И ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАЋА КАМАТУ ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ МАЛИХ ФИРМИ
ГРАД И ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАЋА КАМАТУ ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ МАЛИХ ФИРМИ

Град Сомбор објавио је Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у суфинансирању редовне камате на краткорочне кредите.

Привредни субјекат („микро“ и „мало“ правно лице) и предузетник имаће право на један кредит који не може бити већи од 500.000,00 динара, а предност за доделу кредита имају привредни субјекти и предузетници који се баве производњом, прерађивачком делатношћу, трговином и угоститељством.

За сваки одобрени кредит, Град Сомбор ће суфинансирати цео износ камате на годишњем нивоу.

Више информација доступно је ОВДЕ.