ГЛАСАЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ „БУЏЕТИРАЊА“ УШЛО У ЗАВРШНУ ФАЗУ – СВАКА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА ПО ТРИ ПРЕДЛОГА
ГЛАСАЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ „БУЏЕТИРАЊА“ УШЛО У ЗАВРШНУ ФАЗУ – СВАКА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА ПО ТРИ ПРЕДЛОГА

Град Сомбор и ове године спроводи процес партиципативног буџетирања у којем грађани директно одлучују о томе на које пројекте ће се трошити градска буџетска средства. Гласање се овог пута спроводи само путем интернета и у оквиру једног круга. Највећа новина у односу на претходне године је то што ће се сада гласати одвојено за предлоге сваке Месне заједнице, али и то што ће се реализовати победнички предлог за сваку Месну заједницу.

На званичном сајту града Сомбора локална самоуправа је предложила по три предлога пројекта за сваку Месну заједницу, (градску и сеоску), а грађани за понуђене пројекте могу гласати до 14. октобра 2020. године.

За градске Месне заједнице (МЗ) предложени су следећи пројекти:

МЗ „Венац“

-осветљавање рефлекторима Храма Светог Георгија
-појачавање јавне расвете у улици Краља Петра Првог
-постављање корпи за отпатке у свим улицама у оквиру МЗ „Венац“

МЗ „Нова Селенча“

-изградња терена за шах на отвореном и „пет“ парка на простору код „Амана“ у Спортској улици
-уређење слободног простора у улици Алексе Дундића, десна страна улице иза стамбених зграда А-17 и А-18 у смислу изградње парка, дечјег игралишта и уређеног паркинга
-изградња паркинг простора на Првомајском булевару испред зграде А-18 (код апотеке)

МЗ „“Селенча“

-изградња дечјег игралишта на Сонћанском путу (код бунара)
-постављање коша у Чичовима
-изградња кошаркашког терена у Лугову

МЗ „Стара Селенча“

-поправка крова на буковачком Дому културе
-изградња бициклистичко-пешачке стазе кроз Роковце до Тромеђе
-изградња дечјег игралишта на „Централи“

МЗ „Црвенка“

-уређење парка код железничке станице (стазе, клупе, јавна расвета, зеленило)
-продужење бициклистичке стазе од улице Браће Миладинов, кроз Коњовићеву до кружног тока
-уређење дечјег игралишта у улици „Вере Гуцуње

МЗ „Млааке“

-реконструкција крова на згради Месне заједнице (Београдска 31)
-решавање проблема јавне расвете у улици Светог Архиђакона Стефана
-пресвлачење тротоара на Сивачком путу

МЗ „Горња Варош“

-уређење простора око зграде Месне заједнице
-изградња дечјег игралишта на Бездансом путу код Дома културе
-рушење објекта на углу Шикарског пута и улице Николаја Шимића и изградња дечјег игралишта

Предлози за сеоске Месне заједнице:

МЗ „Стапар“

-уређење фасаде и осветљења на згради Дома културе
-зидање бине са надстрешницом у парку „пионир“
-реконструкција санитарних чворова, прозора и увођења грејања на пелет у зград МЗ

Мз „Чонопља“

-санација крова на библиотеци
-уређење центра села
-изградња дечјег игралишта у центру села

МЗ „Бездан“

-изградња вежбалишта са фитнес справама на Каналској обали
-уређење тениског терена
-изградња терена за кошарку

МЗ „Телечка“

-рекострукција зграде месне заједнице
-уређење гробља
-поправка крова на згради Дома културе

МЗ „Бачки Моноштор“

-уређење Дома културе
-уређење зграде Месне заједнице
-уређење зграде „Код Кудиса“

МЗ „Колут“

-уређење дечјег игралишта у Цигланској улици
-уређење јавне површине испред зграде Месне заједнице
-радови у згради Месне заједнице

МЗ „Растина“

-уређење тротоара у улицама
-реконструкција фасаде на „Каштелу“
-уређење банкина и атмосферске канализације

МЗ „Алекса Шантић“

-трим стаза код спортског центра
-одмориште за бициклисте и мотористе са летњиковцем
-изградња шеталишта са клупама и летњиковцем код спортског центра

МЗ „Гаково“

-изградња пешачке стазе у улици Блок 3
-уређење парка између Дома културе и основне школе
-уређење дечјег игралишта у улици Иве Лоле Рибара

МЗ „Станишић“

-уређење дечјег игралишта и парка код Дома културе
-санација крова Дома културе
-изградња бициклистичке стазе у улици Ослобођења

МЗ „Риђица“

-уређење дворишта Дома културе и изградња дечјег игралишта у дворишту
-уређење зграде и дворишта бившег вртића
-уређење дела јавне површине испред „Лазаревог конака“

МЗ „Бачки Брег“

-уређење јавне површине испред продавнице „Сунце“
-уређење Дома културе
-уређење дворишта Месне заједнице

МЗ „Дорослово“

-санација моста на каналу ДТД у Дорослову
-замена прозора на згради Месне заједнице
-радови на одржавању атмосферских канала

МЗ „Светозар Милетић“

-реконструкција фасаде на згради Месне заједнице и амбуланте
-изградња трибине на фудбалском терену
-уређење Дома културе

Грађани могу гласати ОВДЕ.

Оставите одговор