ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ
ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић донео је решење о именовању чланова радне групе за израду Локалног акционог плана за младе, коју чини једанаест чланова.

Председник је Бојана Нешови, а њен заменик др Дејан Ђорђић, док су чланови: Мирела Иванковић, Даница Клипа, Срђан Влашкалић, Зорица Голубовић, Данило Богдановић, Кристина Ђуришић, Стаменка Судар, Марија Јерковић и Милош Алексић.

Радна група има задатак да изради Локални акциони план за младе у складу са резултатима истраживања добијених у оквиру пројекта „Креирајмо Локални акциони план за младе у Сомбору“, креира приоритете, мере и активности ЛАП-а за младе и сарађује са релевантним актерима укљученим у предметну област на локалном нивоу.