ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ КОЈЕ УГОСТИТЕЉИ ТРЕБА ДА ИСПОШТУЈУ У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ДЕЛУ ЛОКАЛА
ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ КОЈЕ УГОСТИТЕЉИ ТРЕБА ДА ИСПОШТУЈУ У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ДЕЛУ ЛОКАЛА

На предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, министар здравља донео је нову Наредбу о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19. Наведеном Наредбом дефинисанa je мерa којoм је угоститељским објектима од 07. маја 2021. године дозвољен рад и у затвореном делу локала. Овом Наредбом дефинисано је да почев од 7. маја 2021. године године сваког дана од 06 до 22 часа могу радити угоститељски објекти уз поштовање следећих епидемиолошких мера.

Власници локала су у затвореном делу угоститељског објекта дужни да обезбеде да корисници носе заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће), да запослени носе заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања. Није дозвољено репродуковање, односно емитовање музике или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) после 18 часова, а укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености. На улазу у објекат мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и слично) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.

У отвореном делу угоститељског објекта корисници услуга морају да носе заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће), запослени такође треба носе заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања, а између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима. Прописи кажу да за столом не може седети више од пет особа, а уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких девет метара квадратних може боравити само једно лице. Отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине, тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум три метра. Није дозвољено емитовање музике или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) после 18 часова.

Наредбу о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 можете погледати ОВДЕ.

Оставите одговор