ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА

На основу Закључка Владе Републике Србије Градска управа града Сомбора од 19. марта je обуставила рад са странкама путем непосредног контакта. Послови који су се до сада обављали непосредним контактом између странака и запослених у службеним просторијама органа и у Услужном центру (зграда „Жупанија“) наставили су  да се обављају путем писане или електронске поште, као и  телефонским путем. Поднесци грађана у писаном облику се преузимају у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Градска управа града Сомбора информације о начину подношења захтева, потребној документацији, роковима за решавање по захтеву, трошковима, правном основу и другим елементима поступка има у оквиру Информатора о раду, као и на више различитих страница на званичној интернет презентацији града Сомбора. Како би се све ове информације учиниле доступне грађанима на једном месту, град Сомбор се одлучио за успостављање електронске базe административних поступака као електронског сервис који ће омогућити привредницима и грађанима да брже и једноставније дођу до информација о процедурама за прибављање дозвола, одобрења, сагласности или решења. Успостављање електронског регистра административних процедура је кључан аспект правне сигурности у смислу доступности  информација привредним субјектима и грађанима. Електронски регистар  управо пружа могућност да се, на брз и прегледан начин, дође до свих потребних информација  везаних за остваривање права, а уједно омогућава и преузимање прописаног обрасца захтева.

Град Сомбор је након спроведене анализе капацитета градске добио подршку у смислу формирања електронске базе административних поступака у оквиру пакета подршке Сталне конференције градова и општина „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“ који се спроводен уз финансијску подршку немачке развојне сарадње у оквиру ГИЗ пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији“. Електронски регистар административних поступака је уједно и ефикасно средство транспарентности рада администрације.

Електронски регистар административних поступака доступан је ОВДЕ.

За време ванредног стања грађанима који немају техничке могућности да преузму захтев са сајта града и исти пошаљу  путем електронске поште омогућено је да лично на улазу у зграду Жупаније  попуне и предају захтев (јединствени образац захтева) наводећи само разлог због којег се обраћају органу са ближим подацима од значаја за поступање по захтеву. Захтев се потом прослеђује надлежном Одељењу на даље поступање, а странка се путем телефона  или редовном поштом обавештава о даљем току поступка у циљу остваривања својих права и заштите правних интереса. Поред подношења захтева грађанима и привреди је на улазу у зграду Жупаније омогућено да предају и друге поднеске (захтев, предлог, молба, пријава инспекцији, жалба, приговор, обавештење, саопштење и друге врсте писаног обраћања странке органу).

Оставите одговор