ДРЖАВА КУПУЈЕ СЕДАМ СТАНОВА У СОМБОРУ! ПОНУДЕ СЕ ПРИМАЈУ ДО 16. АВГУСТА
ДРЖАВА КУПУЈЕ СЕДАМ СТАНОВА У СОМБОРУ! ПОНУДЕ СЕ ПРИМАЈУ ДО 16. АВГУСТА

Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији објавила је Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова на територији града Сомбора.

Купује се до 7 станова који ће бити јавна својина Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, а користиће се за решавање стамбених потреба избеглица (ратова деведесетих) на територији града Сомбора.

Право да доставе понуду за продају стана имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у катастар непокретности, као носиоци права својине на стану-непокретности који је предмет понуде.

Стан-непокретност која је предмет понуде мора да се налази у вишепородичној стамбеној згради.

Понуда за учествовање у поступку куповине станова доставља се најкасније до 16. августа 2021. године.

Више информација о начину подношења понуде и потребној документацији доступно је ОВДЕ.

This Post Has One Comment

  1. Jovo

    Namešteno, ja učestvovao prošli put.

Comments are closed.