ДРЖАВА КУПУЈЕ ДЕВЕТ СТАНОВА У СОМБОРУ! ПОНУДЕ СЕ ПРИМАЈУ ДО 17. АПРИЛА
ДРЖАВА КУПУЈЕ ДЕВЕТ СТАНОВА У СОМБОРУ! ПОНУДЕ СЕ ПРИМАЈУ ДО 17. АПРИЛА

Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, расписала је јавни позив за куповину девет станова на територији Града Сомбора.

Станови које држава купује ће бити у јавној својини Републике Србије, а намењени су за решавање стамбених потреба избеглица, које су тај статус стекли услед догађаја из периода од 1991. до 1995. године.

Станове могу понудити сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као носиоци права својине на стану-непокретности који је предмет понуде.

У Јавном позиву стоји да купопродајна цена стана (непокретности) не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни орган. Станови могу бити површине до 39 метара квадратних, а уколико се понуђени стан налази на петом или вишим спратовима, објекат мора имати лифт. Од девет станова колико држава купује, један треба да буде у приземљу уколико зграда нема лифт.

Понуде је потребно доставити најкасније до 17. априла 2021. године, а више информација о јавном позиву доступно је ОВДЕ.

Оставите одговор