ДРЖАВА ДИЖЕ ЦЕНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ТАКСИ! ОД ЈУЛА ПОСКУПЉУЈУ И ВОЗАЧКА И САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА
ДРЖАВА ДИЖЕ ЦЕНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ТАКСИ! ОД ЈУЛА ПОСКУПЉУЈУ И ВОЗАЧКА И САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА

Влада Србије ускладила је износе свих републичких административних такси са годишњим индексом потрошачких цена, како је то и предвиђено законом. Примена увећаних накнада по разним основама, почела 1. јула.

У питању су непореске дажбине које се уплаћују у републички буџет, а које су предвиђене одредбама преко 200 донетих закона и око 270 подзаконских аката. Према рачуници коју је направио НАЛЕД, грађани и привреда плаћају преко 1.200 републичких непореских дажбина. Највећи број њих чине различите таксе (око три четвртине укупног броја), док се једна четвртина односи на накнаде за коришћење јавних добара и остале облике непореских дажбина. Од првог дана овог месеца, рецимо, за добијање тумачења о примени републичких прописа грађанима се наплаћује 1.660 динара, уместо досадашњих 1610 динара. Ако тумачење прописа тражи фирма или предузетник, то кошта 13.470 динара, уместо досадашњих 13.100 динара. За добијање разних уверења од државних органа, грађани од 1. јула издвајају, уместо досадашњих 310 динара, 330 динара. Уколико им је уверење потребно за неку сврху која се односи на иностранство, плаћају га 1.730, уместо досадашњих 1.680 динара. За препис списа по полутабаку, цена је 430, уместо 420 динара, док овера пуномоћја кошта 290, уместо досадашњих 280 динара.

За захтев за издавање возачке дозволе, до сада је било потребно 280 динара, колико је коштала и пробна дозвола или дупликат. Толико је потребно и за добијање обавештавања о стању броја казнених поена. За све ове услуге сада је потребно платити 290 динара. Издавање возачке дозволе кошта 1.160, уместо досадашњих 1.110 динара, а издавање саобраћајне дозволе кошта 500, уместо 490 динара. Према пројекцијама НАЛЕД, републичке административне таксе годишње генеришу приход у буџет од око 150 милијарди динара. С обзиром на велики број републичких и локалних парафискалних намета, предлог овог удружења је формирање електронског јавног регистра кој би на једном месту обухватио све јавно-правне непореске дажбине. Регистар би допринео, сматрају у НАЛЕД, пуној транспарентности система, али и лакшем информисању јавности о висини појединачних накнада, посебно у време када се врши њихова промена.