ДОСПЕВА ПРВА РАТА НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
ДОСПЕВА ПРВА РАТА НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

ЈВП „Воде Војводине“ је подсетило обвезнике да се накнада за одводњавање за физичка лица плаћа у једнаким тромесечним ратама. До добијања решења за текућу годину, плаћа се аконтација у висини тромесечне обавезе из претходне године. Прва рата, односно аконтација за 2021. годину доспева 15. фебруара (задужена ће бити 17. фебруара, због празника), друга рата доспева 15. маја, трећа рата 15. августа, а последња рата 15. новембра, саопштено је из овог предузећа.

У решењима за прошлу годину обвезници су обавештени да су дужни да накнаду плаћају аконтативно на основу решења из 2020. године, а за сваки дан кашњења обрачунава се законски прописана камата, поручују из предузећа „Вoде Војводине“.

Пре слања овогодишњих решења ЈВП „Воде Војводине“ ће од Републичког геодетског завода преузети најновије податке који служе као основ за издавање решења.

За питања у вези са накнадама за одводњавање за физичка лица, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21 или имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs