БЕЗДАНСКОМ „ВОДОВОДУ“ 42 МИЛИОНА ЗА ЦЕВОВОД, „ЗЕЛЕНИЛУ“ 13,5 МИЛИОНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ НА БАНКИНАМА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
БЕЗДАНСКОМ „ВОДОВОДУ“ 42 МИЛИОНА ЗА ЦЕВОВОД, „ЗЕЛЕНИЛУ“ 13,5 МИЛИОНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ НА БАНКИНАМА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

Градско веће Сомбора је на 99. седници прихватило понуду Јавног комуналног предузећа „Простор“ за изградњу надстрешница на аутобуским стајалиштима у Обзиру, Жарковцу и Чонопљи, за шта ће из буџета града бити издвојено 1.100.000 динара са урачунатим ПДВ-ом.

На истој седници прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ за кошење траве и растиња на банкинама општинских путева за 2022. годину, а поменуто предузеће ће за ове послове из градске касе добити 13.500.000 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Градско веће је такође прихватило и понуду ЈКП „Водовод“ Бездан за изградњу повезног цевовода пијаће воде између Бездана и Колута за потребе водоснабдевања насеља Колут, а градоначелник ће са овим предузећем потписати уговор о изградњи овог цевовода који је вредан 35.002.870,80 динара без ПДВ-а, што са 20% пореза на додату вредност укупно износи 42.003.444,96 динара.